Συντελεστές

Κέντρος Γιώργος

Το όνομα Κέντρος Γιώργος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Άγρια Δύση 2020 Ερμηνευτές
Play 2017 Ερμηνευτές
Το ταμένο 2002 Ερμηνευτές
Φλεγόμενη Στέλλα 2000 Ερμηνευτές
Βόλτα στα σύννεφα 1994 Ερμηνευτές
Γραφείο ιδεών 1989 Ερμηνευτές
Μύλοι στο πέρασμα του χρόνου 1989 Αφήγηση
Βιβλιοθήκες στην επαρχία 1987 Αφήγηση
Μορφή και περιεχόμενο 1986 Ερμηνευτές
Το χωριό 1980 Αφήγηση