Συντελεστές

Τρασάνη Κατερίνα

Το όνομα Τρασάνη Κατερίνα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ταξιδάκι 1994 Σενάριο