Συντελεστές

Λιάνος Τάσος

Το όνομα Λιάνος Τάσος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Το διπλανό τραπέζι 2011 Ερμηνευτές
Ταξιδάκι 1994 Ερμηνευτές