Συντελεστές

Μπάνου Σοφία

Το όνομα Μπάνου Σοφία εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Εφιάλτης 1994 Φωτογραφία