Συντελεστές

Δεσποτίδης Σπύρος

Το όνομα Δεσποτίδης Σπύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ο καλύτερος φίλος 1993 Σενάριο