Συντελεστές

Μπαλανίκα Κατιάνα

Το όνομα Μπαλανίκα Κατιάνα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ο σκύλος 1993 Ερμηνευτές
Το πακέτο 1972 Ερμηνευτές