Συντελεστές

Παίσης Κώστας

Το όνομα Παίσης Κώστας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Άγραφα τώρα.... 1993 Σενάριο