Συντελεστές

Μιχαλιδάκης Τάκης

Το όνομα Μιχαλιδάκης Τάκης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Νίκη 1988 Φωτογραφία, Τρυκέζα
Καλύτερες μέρες 1987 Φωτογραφία
Αδάμ 1986 Φωτογραφία