Συντελεστές

Βλέτσας Σπύρος

Το όνομα Βλέτσας Σπύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Απών 1990 Παραγωγή
Προς το τέλος της διαδρομής 1987 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο
Κατάθεση 1985 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο