Συντελεστές

Βούλγαρη Γιούλα

Το όνομα Βούλγαρη Γιούλα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ενοίκων δαίμων 1988 Σκηνοθεσία, Παραγωγή