Συντελεστές

Βρεττάκος Κώστας

Το όνομα Βρεττάκος Κώστας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Διάσωση Ακρόπολης 1984 Σκηνοθεσία, Σενάριο
Ερεχθείο-συντήρηση Ακρόπολης 1984 Σκηνοθεσία, Σενάριο
Το στρώμα της καταστροφής 1980 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο
Ο μάγος Καλιόστρο 1973 Μοντάζ