Συντελεστές

Πατάς Χρήστος

Το όνομα Πατάς Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Κυριακή 1986 Ήχος