Συντελεστές

Δημητρόπουλος Χρ.

Το όνομα Δημητρόπουλος Χρ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βαλσάκι 1990 Παραγωγή