Συντελεστές

Κοντός Νίκος

Το όνομα Κοντός Νίκος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Τροχαία δυστυχήματα 1978 Φωτογραφία, Μοντάζ
Βαμβάκι 1977 Φωτογραφία, Μοντάζ
Ελληνικό μάρμαρο 1977 Φωτογραφία, Μοντάζ
Προστασία περιβάλλοντος 1977 Φωτογραφία, Μοντάζ
Το δέρμα 1977 Φωτογραφία, Μοντάζ