Συντελεστές

Υπ. Παιδείας Παιδείας

 
Το όνομα Υπ. Παιδείας Παιδείας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Πλαστικές αξίες στη ζωγραφική 1985 Παραγωγή
Η επιστημονική έρευνα για τη ρύπανση στην Ελλάδα 1984 Παραγωγή
Μέθοδοι καθορισμού υγρών λυμάτων και αερίων αποβλήτων 1983 Παραγωγή
Πώς αντιδρά η φύση στη ρύπανση 1983 Παραγωγή
Αναπόληση Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 1980 Παραγωγή