Συντελεστές

Σαμοίλης Σπύρος

Το όνομα Σαμοίλης Σπύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η γραμματέας 1988 Φωτογραφία
Τώρα, τότε, πάντα 1976 Μουσική