Συντελεστές

Μητροπούλου Κωστούλα

Το όνομα Μητροπούλου Κωστούλα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Πρέσπες 1966 Κείμενα
Απουσία 1963 Σενάριο