Συντελεστές

Σάλτας Στάθης

Το όνομα Σάλτας Στάθης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Τέλος Χρόνου 1998 Φωτογραφία