Συντελεστές

Sohier R.

Το όνομα Sohier R. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η Πατανία 1997 Ήχος