Συντελεστές

Πατσιαντάς Μιχάλης

Το όνομα Πατσιαντάς Μιχάλης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Εισβολή 2006 Ερμηνευτές
Pizza Hot 1998 Ερμηνευτές