Συντελεστές

Σαμινέλη Χρύσα

Το όνομα Σαμινέλη Χρύσα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Καφές, καφές, καφές 1998 Ερμηνευτές