Συντελεστές

Θεοδώρου Χρήστος

Το όνομα Θεοδώρου Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ήγγικεν 2000 Σκηνοθεσία