Συντελεστές

Πατελάρος Νίκος

Το όνομα Πατελάρος Νίκος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η αυτοκτονία 2001 Ήχος