Συντελεστές

Νεζερίτης Άγγελος

Το όνομα Νεζερίτης Άγγελος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1991 Παραγωγή
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1989 Παραγωγή
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1988 Παραγωγή
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1987 Παραγωγή
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1986 Παραγωγή