Συντελεστές

Σκλιάς Νάσος

Το όνομα Σκλιάς Νάσος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η τελευταία επιθυμία 1991 Σκηνοθεσία, Σενάριο