Συντελεστές

Σταυράκης Αλέξης

Το όνομα Σταυράκης Αλέξης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Πελοποννησιακός Πόλεμος 1990 Ερμηνευτές