Συντελεστές

Ι.Κυριαζής &ΣΙΑΕΕ

Το όνομα Ι.Κυριαζής &ΣΙΑΕΕ εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Μεθυσμένο δάσος 1988 Παραγωγή
Απόδραση 1983 Παραγωγή