Συντελεστές

Καρυώτου-Κολλάτου Λία

Το όνομα Καρυώτου-Κολλάτου Λία εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ελιές 1964 Παραγωγή
Αθήνα Χ.Ψ.Ξ 1962 Παραγωγή