Συντελεστές

Σακελλαρίου Δήμος

Το όνομα Σακελλαρίου Δήμος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ελιές 1964 Φωτογραφία
Η παράσταση τελείωσε 1962 Φωτογραφία