Συντελεστές

Stefi Film

Το όνομα Stefi Film εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αναστασία 2004 Παραγωγή
Ανεξίτηλα χρώματα 1991 Παραγωγή
Ιστορίες μιας μέρας και άλλες 1990 Παραγωγή
Shablo 1990 Παραγωγή
Κωδικός 613 1989 Παραγωγή
Anybody smoke? 1988 Παραγωγή
Μωρό μου 1987 Παραγωγή
Αβεβαιότητες 1987 Παραγωγή
Και πάλι ωραίοι είμαστε 1985 Παραγωγή
Ευτυχώς 1984 Παραγωγή
Τυφλό σύστημα 1984 Παραγωγή
Το κάνουν κάθε μέρα 1984 Παραγωγή
Σύγχρονο 1983 Παραγωγή
Opus 18 - δοκιμή 1976 Παραγωγή
Άβυσσος 1976 Παραγωγή
Ρέζους αρνητικό 1975 Παραγωγή