Συντελεστές

Κοτρώτση Φωτεινή

Το όνομα Κοτρώτση Φωτεινή εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Σκιές 1988 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο