Συντελεστές

ΥΠ.Κοιν.Προν.&Υγ.

Το όνομα ΥΠ.Κοιν.Προν.&Υγ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Διατροφή και υγεία 1957 Παραγωγή