Συντελεστές

Υπ.Βορείου Ελλάδος

Το όνομα Υπ.Βορείου Ελλάδος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Θεσσαλονίκη 1962 Παραγωγή