Συντελεστές

Υπ. Βορείου Ελλάδος

Το όνομα Υπ. Βορείου Ελλάδος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Θεσσαλονίκη 1962 Παραγωγή