Συντελεστές

Σιάσκας Λέλος

Το όνομα Σιάσκας Λέλος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αθήνα, πόλις αιωνίου Απρίλη 1975 Μοντάζ
Γαλάζια πολιτεία 1973 Μοντάζ
Διονύσιος Σολωμός 1973 Μοντάζ
Αρδευτικά φράγματα 1960 Μοντάζ
Εθνική οδός Αθηνών-συνόρων 1960 Μοντάζ
Στην υπηρεσία του ανθρώπου 1960 Μοντάζ
Ελληνικά Διυληστήρια Πετρελαίου 1960 Μοντάζ