Συντελεστές

Νέστορος-Κυριακίδου Άλκη

Το όνομα Νέστορος-Κυριακίδου Άλκη εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 1985 Κείμενα