Συντελεστές

Ιωάννου Γιώργος

Το όνομα Ιωάννου Γιώργος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 1985 Κείμενα