Συντελεστές

Τσιτσόπουλος Γιάννης

Το όνομα Τσιτσόπουλος Γιάννης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αγάπη Τρυφερή 2008 Μοντάζ
Η Μνήμη Ακίνητη 2006 Μοντάζ
Συνεχίζεται 2001 Μοντάζ
Τούμπα 1991 Μοντάζ
Η Αλίκη στις έρημες πόλεις 1990 Μοντάζ
Μετακομίζω 1986 Μοντάζ
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 1985 Μοντάζ
Τα γενέθλια της Τηλεμάχης 1985 Μοντάζ
Η Πιερό 1984 Μοντάζ
Ο ζωγράφος Θεόφιλος 1979 Μοντάζ
1896 - αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων 1976 Μοντάζ
Ολυμπία 1976 Μοντάζ
Χωρίς τίτλο 1976 Μοντάζ
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΝΟΝΑΝ ΟΨΙΝ 1975 Μοντάζ
Τα πλούτη του Μίδα 1973 Μοντάζ