Συντελεστές

Παπαγιαννοπούλου Κλέλια

Το όνομα Παπαγιαννοπούλου Κλέλια εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Σκηνή 53 2011 Σκηνικά
Υρμίνη 1987 Ερμηνευτές