Συντελεστές

Τριανταφύλλου

Το όνομα Τριανταφύλλου εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Νέοι καιροί 1963 Παραγωγή