Συντελεστές

Άντλερ Ρίτα

Το όνομα Άντλερ Ρίτα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αναχώρηση 1968 Ερμηνευτές