Συντελεστές

ΔΕΗ

Το όνομα ΔΕΗ εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Φράγματα του Αχελώου 1967 Παραγωγή
Χρήση συσκευών γειώσεως και βραχυκυκλώσεως γραμμών 15 KV 1961 Παραγωγή
Αρδευτικά φράγματα 1960 Παραγωγή
Εθνική οδός Αθηνών-συνόρων 1960 Παραγωγή
Στην υπηρεσία του ανθρώπου 1960 Παραγωγή
Ελληνικά Διυληστήρια Πετρελαίου 1960 Παραγωγή
Ήπειρος 1958 Παραγωγή
Από το νερό και το λιγνίτη 1957 Παραγωγή