Συντελεστές

Πανικός Χρήστος

Το όνομα Πανικός Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Λεπτομέρειες στην Κύπρο 1985 Σκηνοθεσία, Σενάριο