Συντελεστές

Παπαηλίας ’γγελος

Το όνομα Παπαηλίας ’γγελος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Επιστροφή 1965 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο