Συντελεστές

Παλαιορούτας Κώστας

Το όνομα Παλαιορούτας Κώστας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Μικρό βραδινό 1991 Φωτογραφία