Συντελεστές

Καλός Σταύρος

Το όνομα Καλός Σταύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Το τραύμα της γέννησης 1988 Ερμηνευτές