Συντελεστές

Χρήστου Βαγγέλης

Το όνομα Χρήστου Βαγγέλης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Πρόταση κλοπής 1992 Ερμηνευτές