Συντελεστές

Σακελλαρίου Αντώνης

Το όνομα Σακελλαρίου Αντώνης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βροχούλα 1981 Σκηνοθεσία, Σενάριο