Συντελεστές

Συνεργ.Πρόδρομος Σαββίδης

Το όνομα Συνεργ.Πρόδρομος Σαββίδης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Μήνις 1988 Σενάριο