Συντελεστές

Τσάμπρα Φωτεινή

Το όνομα Τσάμπρα Φωτεινή εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Πίσσα 0,002, νικοτίνη 0,0001 1992 Σενάριο