Συντελεστές

Σκούρα Βουβούλα

Το όνομα Σκούρα Βουβούλα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Σκωρία φωτός 1989 Σκηνοθεσία
Εσωτερική μετανάστευση 1984 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο